wiadomoŚci

INFORMACJE O WYDARZENIACH I DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW VALEO W POLSCE, JAK RÓWNIEŻ O GRUPIE VALEO NA ŚWIECIE, BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ ROZWOJU I PRODUKCJI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH.

21.06.2016

Szkolenie regionalne CSR w Polsce

7 czerwca w Polsce odbyło się regionalne szkolenie w zakresie poszerzania wiedzy na temat CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), które było kontynuacją globalnego spotkania CSR w Paryżu w kwietniu tego roku.

W sesji regionalnej, która miała miejsce w Krakowie, udział wzięli przedstawiciele Valeo z Polski, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Rosji.

Program szkolenia został stworzony dzięki współpracy Działu Personalnego i Działu Zrównoważonego Rozwoju na poziomie Grupy, jak również przedstawicieli Europejskiej Rady Zakładowej, a następnie został zatwierdzony przez Zarząd Valeo. 

Pierwsza część szkolenia obejmowała informacje ogólne na temat CSR oraz zakres Ramowego Porozumienia CSR podpisanego przez Grupę Valeo. W drugiej części szkolenia odbyły się warsztaty praktyczne, podczas których uczestnicy mogli przygotować wewnętrzny plan działań z zakresu CSR dla swoich zakładów.

Dzięki szkoleniu wszyscy mogli się przekonać jak ważna jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Valeo.